theoni.jpg  

antilogosnews.gr_e_media_-_Αντιγραφή.jpg

kosta-famissi-hotel-L.3_-_Αντιγραφή.gif

polizos.gif

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα

psistiri.gif

skepsoudiaforetika.gif

Antilogos200.jpg

antilogos-bunn.gif

rousanou.jpg

A+ R A-

Τρελὰ Ερωτευμένος ή Συναισθηματικὰ Κομπλεξικός;

E-mail Εκτύπωση PDF

1a1a11α-23Του Αρχιμ. Βαρλαὰμ Μετεωρίτου
Λογιῶν λογιῶν ἄνθρωποι... λογιῶν λογιῶν χαρακτῆρες...
Μὲ ὑπερβολικὴ εὐγένεια ψυχῆς(;) ...

Μὲ ἐκπληκτικὴ λεπτότητα συναισθημάτων(;)
Ἄνθρωποι (ἐξωτερικά) νὰ τοὺς ζηλεύῃς... νὰ θέλῃς νὰ τοὺς μοιάσῃς(;)
Ἄνθρωποι τοὺς ὁποίους θεωρεῖς ὡς ἰδανικὸ παράδειγμα!!!
Ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι σοῦ μιλᾶνε καὶ λιώνεις ἀπὸ τὰ γεμάτα μέλι λόγια τους!!!
Ἄνθρωποι μὲ πρόσωπο καὶ προσωπεῖα!!!
Κάπως ἔτσι θέλουμε τὸν ἄνθρωπό μας. Κάπως ἔτσι συνάπτουμε σχέση!
Καὶ ἐκεῖ ποὺ πλέουμε σὲ πελάγη εὐτυχίας, τὰ πρῶτα σύννεφα κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ ἡ νηνεμία μετατρέπεται σὲ φουρτούνα!
Στὰ γεμάτα μέλι λόγια, θέση παίρνουν τώρα, ἡ χολὴ καὶ τὸ ὄξος!
Ὁ ἄλλοτε ἰδανικὸς ἄνθρωπος, τώρα στραγγαλίζει τὴ ζωή μας, δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ ἀνασάνουμε...
Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἀνέβαζε ὡς ἄνθρωπο, τώρα μηδενίζει τὴν προσωπικότητά μας...
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι συναισθηματικὰ ἄρρωστοι, συναισθηματικὰ κομπλεξικοί, συναισθηματικὰ ψυχοπαθεῖς...
Παρακάτω παραθέτουμε κάποια σημάδια ποὺ φανερώνουν ὅτι ὁ σύντροφός μας πάσχει συναισθηματικά:
• Λέει ἀτελείωτα ψέματα γιὰ νὰ βλάψῃ τὴν αυτοεκτίμησή σας καὶ νὰ σᾶς ρίξῃ ψυχολογικά. Παραποιεῖ τὴν ἀλήθεια γιὰ νὰ σᾶς μειώσῃ, δημιουργώντας ἀμφιβολίες στὸ μυαλό σας γιὰ τὸν τρόπο ποὺ τὰ πράγματα ἔγιναν στὸ παρελθόν.
• Ποτὲ δὲν παραδέχεται ὅτι ἔχει κάνει κακὸ καὶ τὸ ρίχνει πάνω σας, ἐπιμένοντας ὅτι εἶναι δικό σας λάθος. Μὲ τὸν τρόπο του τὰ γυρνάει ὅλα σὲ σᾶς προσπαθώντας πάντα νὰ βρῇ τὸ δικό σας λάθος. Ἄν π.χ. σᾶς ἀπάτησε, εἶναι ἐξαιτίας σας. Ψάχνει συνεχῶς τὸν ἀποδιοπομπαῖο τράγο γιὰ κάθε κακὴ ἀπόφαση ποὺ ἀφορᾶ ἐσᾶς, λέγοντας ὅτι τὸν κάνατε νὰ νιώθῃ ἄσχημα ἢ ὅτι τὸν πιέσατε νὰ κάνῃ κάτι λάθος.
• Μία ἀπὸ τὶς ὕπουλες πράξεις του εἶναι νὰ σᾶς ἀπομονώνῃ ἀπὸ τοὺς φίλους καὶ τὴν οἰκογένειά σας σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μὴν ἔχετε κανέναν νὰ ἀπευθυνθῆτε γιὰ βοήθεια. Ἀπομακρύνεστε ἀπὸ τοὺς δικούς σας ἀνθρώπους καὶ τελικὰ καταλήγετε μόνοι σας. Ἀκριβῶς ἐκεῖ θέλει νὰ βρίσκεστε, ἀδύναμοι καὶ ἐξαρτημένοι ἀπὸ αὐτόν, νὰ σᾶς ἔχῃ ὑπὸ τὸν ἔλεγχό του.
• Ὅταν τὰ πράγματα δὲν πηγαίνουν ὅπως θὰ ἤθελε ἢ ὅπως περίμενε, σᾶς κατηγορεῖ. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, εἶναι σπάνια τόσο ἐπιτυχημένοι καὶ σημαντικοί, ὅσο ἐπιδιώκουν νὰ εἶναι στὴ ζωή τους. Γι' αὐτὸ σᾶς κατηγορεῖ γιὰ τὶς ἀδυναμίες του καὶ πὼς γιὰ τὰ ἀνεκπλήρωτα ὄνειρά του ἡ αἰτία εἶστε ἐσεῖς. Ἔτσι θέλει νὰ πιστεύετε.
• Ὅταν κάτι πάει στραβὰ στὴ σχέση σας, καταλήγει λέγοντας ὅτι εἶναι ὅλα δικό σας φταίξιμο. Κατηγορεῖ ἀποκλειστικὰ ἐσᾶς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πόσο ὑπεύθυνος μπορεῖ νὰ εἶναι ἐκεῖνος, προσπαθώντας νὰ σᾶς κάνῃ νὰ αἰσθάνεστε φοβερὰ ἔνοχος γι' αὐτό.
• Μὲ κάθε εὐκαιρία ποὺ βρίσκει, σᾶς ῥίχνει συνεχῶς ψυχικὰ ἤ σᾶς ἀσκεῖ ἔντονη κριτικὴ γιὰ τὶς ἐπιλογὲς ποὺ κάνετε, μὲ σκοπὸ νὰ σᾶς κάνῃ νὰ νιώθετε ἄσχημα. Αὐτὸ τὸ κάνει μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀνέβῃ ἐκεῖνος. Θέλει νὰ σᾶς κάνῃ νὰ αἰσθάνεστε ἄθλια καὶ νὰ μειώνῃ τὴ δική σας ἀξία. Προσπαθῇ νὰ σᾶς κάνῃ νὰ φαίνεστε γελοῖοι μπροστὰ στοὺς φίλους σας καὶ τὴν οἰκογένειά σας, ἐνῶ αὐτὸς νὰ φαίνεται τέλειος.
• Χρησιμοποιεῖ συναισθηματικὴ χειραγώγηση καὶ ψυχολογικὴ κακοποίηση γιὰ νὰ σᾶς ἐλέγχῃ γιὰ προσωπικό του ὄφελος... Προκαλεῖ μεγάλη ἀνησυχία, ἄγχος καὶ φόβο... Ἀκόμα χειρότερα, μπορεῖ νὰ καταστρέψῃ τὴ ζωή σας, νὰ καταστρέψῃ τὴν καριέρα καὶ τὴ φήμη σας, νὰ στρέψῃ τὰ παιδιά σας ἐναντίον σας...
• Εἶναι πάντοτε μὴ δημοκρατικός, ἀπόμακρος καὶ κρύος. Βγάζει ἀρχικὰ μία σκληρὴ εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ του ὅποτε συναντᾶ κάποιον καὶ τὸ κάνει αὐτὸ ἐπειδὴ θέλει νὰ φαίνεται ἰσχυρὸς καὶ ἀρσενικός.
Ἡ σχέση, φίλοι μου, μὲ ἕναν συναισθηματικὰ ψυχοπαθὴ μπορεῖ ἀρχικὰ νὰ σᾶς συναρπάζῃ, ὅμως μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι γίνονται λιγότερο φυσιολογικοὶ καὶ λιγότερο ἀθῶοι. Ἐὰν ἀντιληφθῆτε, ὅτι ἔστω καὶ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ σημάδια ἐκφράζουν τὴν περίπτωσή σας, μὴν τὰ ἀγνοεῖτε...
Ἂν ἤδη ἔχετε δεθῇ μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ γάμου, τότε (λυπᾶμαι ποὺ θὰ τὸ πῶ) τὰ συλλυπητήριά μου, ἡ μόνη συμβουλὴ ποὺ σᾶς δίνω εἶναι: "καλὲς ὑπομονές"...
Ἂν βρίσκεστε στὴν ἀρχὴ τῆς σχέσης σας, τότε εἶναι ὥρα νὰ φύγετε ἀμέσως ἀπὸ αὐτὴ τὴν τοξικὴ σχέση!

 

Banner_Περιφέρεια_1-3-2024.gif

Αίγινα.jpg

1vlahakia.jpg

1vlahakia_001.jpg

2vlahakia.jpg

antalaktika1.jpg 

gkekas1_Αντιγ.jpg

faltakas.jpg

aliagas_copy.jpg

vamal.gif

Manaviko_Fillipas_Ntina__gia_6_mines.jpg

12ο_Afisa.jpg

2_2.jpg

selfhelpbanner.gif

 

Μεινετε Συνδεδεμενοι

twitter-30facebook-30 Skype Me™! Contact-Us

 Ο antilogosnews.gr είναι πιστοποιημένο μέλος του eMEDIA original_200.jpg (Μητρώο OnLine Media) υπό την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με Αριθμό Μητρώου 14054.

--Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & ανάρτηση των άρθρων που υπάρχουν στον ιστότοπο www.antilogosnews.gr χωρίς την γραπτή άδεια του αρθρογράφου ή του διαχειριστή του ιστοτόπού μας. Σε περίπτωση που πραγματικά επιθυμείτε να προβείτε σε τέτοια κίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας, ή τηλεφωνικά. Όλα μας τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αρθρογράφων και του διαχειριστή, και θα σας παρακαλούσαμε όπως σεβαστείτε την δουλειά και τον χρόνο που αφιερώνουμε για την  ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε.

Υπεύθυνη: Σκαρλάτου Σοφία Αικατερίνη Τηλ.&Fax :2432 400 094Επικοινωνία (Θεοδόσης) Κιν.: 698 24 94 413 -

e-mail: antilogos.news@gmail.com