avramopoulos_I_kteo.jpg

1200x100.gif

antilogosnews.gr_e_media_-_Αντιγραφή.jpg

kosta-famissi-hotel-L.3_-_Αντιγραφή.gif

polizos.gif

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα

psistiri.gif

skepsoudiaforetika.gif

Antilogos200.jpg

antilogos-bunn.gif

rousanou.jpg

A+ R A-

"Ξερόλας: ὁ σπαστικὸς τῆς παρέας"

E-mail Εκτύπωση PDF

1a1a11xerolasΤοῦ Ἀρχιμ. Βαρλαὰμ Μετεωρίτου

Ἡ ζωή, φίλοι μου, εἶναι ἕνα ταξίδι ἀπὸ τὴν ἀθωότητα στὴν ἐμπειρία καὶ αὐτὸ τὸ μονοπάτι δὲν εἶναι καὶ τόσο ὁμαλό. ...

Ὑπάρχουν ἀμέτρητα ἐμπόδια καὶ μόλις ξεπεράσουμε ἕνα, ἐμφανίζεται κάποιο ἄλλο.

Ἡ ζωὴ εἶναι σκληρή, ἀλλὰ μερικὲς φορὲς χάνουμε τὸ κίνητρό μας γιὰ νὰ παλέψουμε καὶ ἀντὶ νὰ κολυμπήσουμε τὰ παρατᾶμε καὶ τελικὰ πνιγόμαστε.
Στὸ πλευρό μας πάντα βρίσκονται ἄνθρωποι ποὺ μᾶς συμπαραστέκονται, ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ φίλοι ποὺ βρίσκονται ἐκεῖ, δίπλα μας, ἀθόρυβοι. Ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι τοὺς ὁποίους καλύτερα νὰ μὴν εἴχαμε γνωρίσῃ...
Ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ἢ ἔστω οἱ περισσότεροι, ἔχουν συναντήσει ἢ ἔχουν ἔρθει ἀντιμέτωποι ἤ, δυστυχῶς, ἀναγκαστικὰ πρέπει νὰ συναναστρέφονται μὲ αὐτὸ τὸν τύπο ἀνθρώπου: τὸν "κατὰ φαντασία παντογνώστη", τὸν "ντὲ καὶ καλὰ εἰδήμονα σὲ ὅλα", τὸν ἄνθρωπο ποὺ κάνει πὼς τὰ ξέρει συνεχῶς ὅλα, ποὺ ἔχει ἀπάντηση γιὰ ὅλα!
Δὲν ὑπάρχουν πιὸ σπαστικὰ ἄτομα σὲ μία παρέα ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς τύπους καὶ δυστυχῶς, ζοῦν ἀνάμεσά μας.
Ἒ! λοιπόν, ναί, ὁ ξερόλας εἶναι αὐτὸς ὁ ἐνοχλητικὸς καὶ κουραστικὸς ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἄποψη γιὰ ὅλα, ποὺ ἀναπτύσσει τὶς θεωρίες του, πιστεύοντας πὼς οἱ δικές του εἶναι οἱ ἀληθινὲς καὶ οἱ σωστές. Τὶς ἐπιβάλει μὲ τέτοιο τρόπο καὶ ἐπιμένει πάνω σὲ αὐτὲς χωρὶς νὰ ἀκούσῃ κουβέντα, χωρὶς νὰ δεχθῇ καὶ ἄλλες ἀπόψεις, μέχρι νὰ συμφωνήσουν ὅλοι, ἀνεξαιρέτως, μαζί του. Καὶ ὅλα αὐτά, ἐξαιτίας τοῦ τεράστιου ἐγωισμοῦ του ἢ μάλλον τῆς τεράστιας ἀνασφάλειάς του καὶ τοῦ ἀλαζονικοῦ χαρακτήρα του...!
Σύμφωνα μὲ τὴν ψυχολογία, ἕνα πρόσωπο ποὺ ἐνεργεῖ, ὡς ξερόλας, μπορεῖ νὰ ἐμπεριέχῃ στὸ χαρακτήρα του, ἐκτὸς ἀπὸ ἀλαζονεία, στοιχεῖα ψυχοπαθολογίας, ὅπως μεγαλομανία καὶ ναρκισσισμό.
Πίσω ἀπὸ τὴ μάσκα τοῦ εἰδήμονα, ὁ ξερόλας κρύβει, μὲ ἔντεχνο τρόπο, τὴ χαμηλὴ αὐτοεκτίμησή του καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ πείσῃ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτὸ γιὰ τὴ δική του ἀξία. Τὸ μόνο ποὺ ἐπιζητᾷ, εἶναι τὴν σημασία τῶν γύρω του, τὸ ρόλο τοῦ πρωταγωνιστῆ καὶ τοῦ ἐπίκεντρου...! Οἱ προσπάθειες ἐντυπωσιασμοῦ τῶν ἄλλων ἀποτελοῦν μία ἐπίδειξη γιὰ τὸ πόσο ἔξυπνος, ἐνδιαφέρων καὶ ἀστεῖος εἶναι, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἀποδοχὴ καὶ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν τρίτων.
Ἔχουν τὴν ἐντύπωση πῶς γνωρίζουν τὴν ἀπάντηση σὲ ὅ,τι καὶ ἂν τοὺς ρωτήσῃς...
Ἔχουν βιώσει ἐμπειρίες ποὺ ἐσὺ δὲν μπορεῖς κἂν νὰ διανοηθῇς καὶ φυσικὰ εἶναι κινητὲς ἐγκυκλοπαίδειες...
Αὐτὸ ποὺ τοὺς διαφεύγει, εἶναι ὅτι κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ γνώμη καὶ τὶς ἐμπειρίες τους. Ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετά, εἴτε μιλοῦν εἴτε δὲ μιλοῦν, εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα.
Πολλὲς φορές, φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ ἀμφισβητοῦν ὁτιδήποτε καὶ ἂν τοὺς πῇς... Ἐπαναλαμβάνουν τὰ λόγια σου μὲ διαφορετικὸ τρόπο, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴν ὑποστηρίξουν πὼς αὐτὰ ποὺ εἶχες προαναφέρει ἦταν σωστά. Καὶ ὅμως, ἡ χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση φωνάζει ἀπὸ μακριὰ σὲ τέτοιες περιπτώσεις, γιατὶ μόνο οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν τὴν ἀνάγκη νὰ ἀποδείξουν, μὲ τέτοιο τρόπο, τὴν ἀξία τοῦ ἑαυτοῦ τους. Προσπαθώντας νὰ ἐντυπωσιάσουν ἢ ἀκόμη καλύτερα νὰ μειώσουν γιὰ νὰ ἐπιδείξουν τὴν "εξυπνάδα" τους...!
Φροντίζουν καὶ ἐπιλέγουν νὰ περιβάλλονται ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν κοινωνικὸ περίγυρο, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιδείξῃ θαυμασμὸ καὶ εὐγνωμοσύνη ποὺ μοιράστηκαν τὶς γνώσεις του.
Στὴν τελική, εἶναι κακοὶ ἀκροατές, ποὺ ποτὲ δὲν ἀκοῦν καὶ ἀπορρίπτουν ὁτιδήποτε εἶναι ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πιστεύουν. Ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι λάθος, θὰ συνεχίζουν ἀκάθεκτοι νὰ ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι σωστοί, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴν ἐκτεθοῦν. Ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα, μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐκτίθενται περισσότερο.
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζονται μόνο μὲ ὑπομονή, καμμία ἀντιπαράθεση. Δὲν ὑπάρχει λόγος καὶ νόημα νὰ πέσῃς τόσο χαμηλά, στὸ ἐπίπεδο τέτοιων ἀνθρώπων. Χάνεις τὸ χρόνο σου. Ἁπλᾶ, μὴ δίνῃς σημασία καὶ ἂν σοῦ εἶναι ἐφικτό, διατήρησε τὴν τακτική: "μακριά καὶ ἀγαπημένοι"...!
Κράτα ἀπόσταση καλύτερα, γιὰ τὴν ψυχική σου ἠρεμία.
Καὶ ναί, ἐσεῖς οἱ "ξερόλες", καλὸ θὰ ἦταν νὰ γνωρίζετε, πὼς τὶς περισσότερες φορὲς ποὺ σᾶς ἀκοῦμε καὶ ἐπιλέγουμε νὰ σιωποῦμε, δὲν τὸ κάνουμε ἐπειδὴ συμφωνοῦμε, ἀλλὰ ἐπειδή, πολὺ ἁπλά, βαριόμαστε νὰ ἀσχοληθοῦμε...!!!
Σημείωση: Προσοχή! τέτοιοι ἄνθρωποι ἴσως εἴμαστε καὶ ἐμεῖς.

 

Theoni.jpg

ABRAMOPOYLOS_256X214.gif

banner_avramopoulos_KTEO.jpg

1.jpg

iΚΕΠ1.jpg

iΚΕΠ2.jpg

KDAP_256X214.gif

gkekas1_Αντιγ.jpg

faltakas.jpg

aliagas_copy.jpg

vamal.gif

Manaviko_Fillipas_Ntina__gia_6_mines.jpg

selfhelpbanner.gif

 

Μεινετε Συνδεδεμενοι

twitter-30facebook-30 Skype Me™! Contact-Us

 Ο antilogosnews.gr είναι πιστοποιημένο μέλος του eMEDIA original_200.jpg (Μητρώο OnLine Media) υπό την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με Αριθμό Μητρώου 14054.

--Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & ανάρτηση των άρθρων που υπάρχουν στον ιστότοπο www.antilogosnews.gr χωρίς την γραπτή άδεια του αρθρογράφου ή του διαχειριστή του ιστοτόπού μας. Σε περίπτωση που πραγματικά επιθυμείτε να προβείτε σε τέτοια κίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας, ή τηλεφωνικά. Όλα μας τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αρθρογράφων και του διαχειριστή, και θα σας παρακαλούσαμε όπως σεβαστείτε την δουλειά και τον χρόνο που αφιερώνουμε για την  ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε.

Υπεύθυνη: Σκαρλάτου Σοφία Αικατερίνη Τηλ.&Fax :2432 400 094Επικοινωνία (Θεοδόσης) Κιν.: 698 24 94 413 -

e-mail: antilogos.news@gmail.com