Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικούy Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ

Εκτύπωση

aitisi   Τo ΚΕΠ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ότι η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ /ΛΑΕ για το έτος 2012, ξεκινάει την 25η Απριλίου 2012 και λήγει την 25η Μαΐου 2012.

1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ
1. Κοινωνικός Τουρισμός (8ήμερες διακοπές)
2. Εκδρομικό Πρόγραμμα (3ήμερες εκδρομές)
3. Δωρεάν Παροχή Βιβλίων
    Επισημαίνεται ότι όλα τα Δελτία νια τα ανωτέρω προγράμματα θα δοθούν στους δικαιούχους έπειτα από κλήρωση.
1.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑ!
1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
2- Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ) είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
3. Οι σύζυγοι των ως άνω προσώπων, εφόσον είναι δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας,
4. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι- παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
5. Δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.
1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
    Ο Δικαιούχος που προσέρχεται στο Κ.Ε.Π. προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή ντα προγράμματα Τουρισμού Αγροτικής Εστίας έτους 2012, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζει:
α) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, :α οποία θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του), θεωρημένα σε ΚΕΠ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) Ενημερωτικό σημείωμα Συντάξεων ή απόκομμα πληρωμής σύνταξης (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών.
γ) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς του,
δ) Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ- χήρες ή και ορφανά, θα πρέπει να προσκομίσουν κ α την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.
ε) Τον ΑΜΚΑ.
Share