Σημαντικά μικρά έργα που επιλύουν χρόνια προβλή-ματα

Εκτύπωση

1a1a11ergo 1Ένα χρόνιο πρόβλημα που δημιουργούνταν από την συσ-σώρευση υδάτων στο τέλος της οδού  Δημακοπούλου, ε-πιλύθηκε μετά από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν...

στο συγκεκριμένο σημείο.
Με την παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Θώμου Γεώργιου κατασκευάστηκε αγωγός αποστράγγισης έτσι ώστε μετά από βροχόπτωση τα λιμνάζοντα νερά να απορρέουν από το οδόστρωμα και να οδηγούνται σε φρεάτιο όμβριων της περιοχής.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε προέκταση του αγωγού όμβριων υδάτων στην οδό Αντ/χη Ηλία Σκαρλάτου έτσι ώστε τα νερά που κατέρχονται να μην απορρέουν στην οδό Αγίας Βαρβάρας και δημιουργούν πρόβλημα σε πεζούς και διερχόμενα οχήματα.
Τέτοιες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής μας.
Από το γραφείο του Δημάρχου

1a1a11ergo2

1a1a11ergo 3

Share