ΑΝΑΣΑ II - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Εκτύπωση

1a1a11anasa1Αγαπητοί επιχειρηματίες - μέλη του Επιμελητηρίου Τρικά-λων, η ΑΕΔΕΠ  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει...

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για την παρουσίαση της Νέας Δράσης του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/04/2022 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω της πλατφόρμας zoom, στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://us05web.zoom.us/j/89984980863?pwd=OWJnL0h1Zi85bTFOeXpaM2V6ZytYdz09 (Meeting ID: 899 8498 0863 Passcode: MxfD0i).
Στην εκδήλωση θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της Δράσης από την Υπεύθυνη της Δράσης στην ΑΕΔΕΠ κα. Χαρά Γεροδήμου.
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΙΚΡΩΝ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, διαθέτουν ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης, δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη Πρόσκληση του ΕΠ Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ Ι και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Περισσότερες πληροφορίες, την Αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματα μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.trikala-chamber.gr/trikala/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=35333
Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis έως 29/04/2022 ώρα 15:00.
Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση,
Sofia SDRENIA
Economist & Business Consultant
MSc Marketing & Communication

 

Share