9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων

Εκτύπωση

1a1a11Dimarxeio Kalkas 400Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υ--γειονομικών μέτρων, στην 9η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η...

οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 29 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Ανακήρυξη του κ. Τάσιου Θεοδόση ως επίτιμου δημότη του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
2.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 2296/15-2-2022 αίτησης του κ. Πάλλα Νικόλαου –Δ/ντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείου Μανιταριών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λύπας
3.-Ενημέρωση του Σώματος περί των προτάσεων του κ. Αθανασίου Ανδρέα για την αξιοποίηση των συλλογών του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λύπας
4.-Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
5.-Αίτημα Τσιάμη Βασίλειου περί αγοράς του βιβλίου του με τίτλο «54 ημέρες-η πολιορκία και άλωση της Κωνσταντινούπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
6.-Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
7.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
8.-Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδών στην Κοινότητα Φωτεινού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Κερασοβίτης
9.-Αίτημα Κοματσιούλη Γεωργίου περί παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΤΣΕΡΟΣ» του οικισμού Αγίας Τριάδας της Κ. Φλαμπουρεσίου για αδειοδότηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
10.-Ορισμός Επιτροπής αυτοψίας για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων μέχρι 50 cc.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
11.-Ορισμός Επιτροπής για τη σύνταξη κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων μέχρι 50cc.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
12.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας στο Ο.Τ.1.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
13.-Τρ-ση της υπ΄αρ. 30/2022 Α.Δ.Σ. που αφορά στην υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μετεώρων».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
14.-Αίτημα Λέγγα Μαρίας περί κατασκευής τοιχίου Αντιστήριξης επί της οδού Τρικάλων στην Καλαμπάκα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
15.-Αίτημα του Μορφωτικού/Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βλαχάβας «Παπα-Θύμιος Βλαχάβας» για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
16.-Επικαιροποίηση-συμπλήρωση της υπ΄αρ. 37/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κλεινοβού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
17.-Ανανέωση του προγράμματος ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
18.-Γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού στη θέση «Ρέμα Χουτιάνας» Κ. Γλυκομηλιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
19.-Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας τμημάτων του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
20.-Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
21.-Εγκριση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος του Ευσεβίου Ντούλα.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
22.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. 1516/2022 αίτησης των Βησσαρίας Ράπτη και Όλγας Ράπτη ( σύνταξη νέου μισθωτηρίου λόγω θανάτου μιας εκ των εκμισθωτριών και συνέχιση κατά των λοιπών όρων της παραταθείσας μίσθωσης).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
23.-Τροποποίηση της υπ΄αρ. 165/2019 Α.Δ.Σ ως προς την αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της A/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
24.-Αίτημα Καρακαντά Θεόδωρου περί αδόμητης ζώνης Κοινότητας Καλαμπάκας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

Share