Προσοχή: Κυκλοφορεί fake email με υποτιθέμενο αποστο-λέα τα ΕΛΤΑ. Διαγράψτε το πριν το ανοίξετε

Εκτύπωση

1a1a11mintextΈνα email με υποτιθέμενο αποστολέα τα ΕΛΤΑ και αντι-κείμενο την παράδοση δέματος, έλαβαν αρκετοί διαδικ-τυακοί χρήστες τις τελευταίες ώρες. ...

Στο σχετικό μήνυμα αναφέρεται ότι η παράδοση δέματος δε στάθηκε δυνατή επειδή "δεν έχει καταβληθεί δασμός €2,10", ενώ στο ίδιο μήνυμα υπάρχει και εσωτερικός σύνδεσμος (link), που καλεί τους χρήστες να πατήσουν ώστε να πληρώσουν το εν λόγω ποσό.
Μάλιστα, τονίζεται στους παραλήπτες ότι σε περίπτωση που το δέμα δεν παραληφθεί μέσα σε 30 ημέρες, τότε θα πρέπει να τους καταβληθεί αποζημίωση €0,49.

Ωστόσο, το email αυτό είναι fake με τα ΕΛΤΑ να ζητούν από τους πολίτες να μην μπαίνουν καν στη διαδικασία να το ανοίξουν και να το διαγράψουν άμεσα από τον λογαριασμό τους.

1a1a11elta mail

Share