Περισσότεροι δικαιούχοι επιδότησης για ρεύμα και φυ-σικό αέριο

Εκτύπωση

1a1a11DEH 1Περισσότεροι θα είναι οι δικαιούχοι της επιδότησης ηλεκ-τρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τροπ-ολογία που κατατέθηκε στην Βουλή, ενώ στην ίδια...

τροπολογία περιλαμβάνεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία θα δημοσιοποιούνται τα ονόματα των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες για την προστασία απέναντι στον κορονοϊό.
Τι ισχύει για την επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου
Ειδικότερα σύμφωνα με την ρύθμιση επιδότησης θα συμπεριλαμβάνονται στο εξής όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης – συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών αγροτικής χρήσης για τους οποίους περιορίζεται η κατανάλωση από την 1.8.2021 έως και 31.12.2021- καθώς και όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης φυσικού αερίου για παραγωγή θερμικής ενέργειας (Κατά τα ισχύοντα δικαιούχοι επιδότησης είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης και οι καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης τάσης για την περίοδο από 1.8.2021 έως 31.12.2021 καθώς και οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου αντίστοιχα).
Στα... μανταλάκια όσοι παρανομούν!
Στο μεταξύ στο εξής θα δίνονται στην δημοσιότητα τα ονόματα των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «επιδιώκεται η εξασφάλιση της δυνατότητας δημοσιοποίησης των εμπορικών επωνυμιών των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της διασποράς της νόσου covid 19. Σκοπός της διάταξης είναι άμεσα και δημόσια μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών – πολιτών, να δημοσιοποιείται η παραβίαση των μέτρων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Αποθαρρύνεται με αυτή τη διάταξη, τόσο η επιχείρηση από τη μη τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, όσο και το καταναλωτικό κοινό, από την προσέλευση και συναλλαγή του με επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν σύννομα ως προς τα μέτρα από τη μετάδοση του κορονοϊού».
Τέλος στην ίδια τροπολογία προβλέπει νέα παράταση έως 31.8.2022 στις προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Εύβοια.
newsit.gr

 

Share