Απογευματινά χειρουργεία: Τι θα πληρώνει ο ασθενής - Κίνητρα και όροι για τους γιατρούς

Εκτύπωση

1a1a11apogevmatina-xeirourgeiaΝέο μοντέλο σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας, για τη λει-τουργία απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νο-σοκομεία. Στόχος είναι να αποσυμφορηθεί η πρωινή...

λίστα αναμονής, αλλά και να αυξηθεί το εισόδημα γιατρών και νοσηλευτών, καθώς την αμοιβή τους θα πληρώνει ο πολίτης.
Ειδικότερα, ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει το 70% του κόστους, ο ασθενής θα πληρώνει το 30% ως συμμετοχή και επιπλέον την αμοιβή του γιατρού. Αυτό το 30% θα πηγαίνει στην αμοιβή του υγειονομικού προσωπικού. Η αμοιβή των γιατρών θα είναι προκαθορισμένη, με βάση τιμοκατάλογο που θα διαμορφωθεί, λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνεται χρήση και ιδιωτικής ασφάλισης.
Τα απογευματινά χειρουργεία θα λειτουργούν με το υπάρχον προσωπικό των νοσοκομείων, επομένως το πρόγραμμα θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε νοσηλευτικής μονάδας. Προϋπόθεση, πάντως, θα είναι να μην γίνονται τα απογευματινά χειρουργεία εις βάρος των πρωινών και θα υπάρχει έλεγχος ότι τηρείται το πρόγραμμα της πρωινής λίστας.
Πεδίο σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να γίνει και η ελάφρυνση της πρωινής λίστας χειρουργείων, όπου υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής, μέσω ΣΔΙΤ. Δηλαδή, το δημόσιο νοσοκομείο θα παραπέμπει περιστατικά σε συνεργαζόμενη κλινική, χωρίς επιβάρυνση για τους ασθενείς. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε πιλοτικά μέσα στην πανδημία. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλία παραπέμφθηκαν 220 χειρουργεία στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα γιατροί των συνεργαζόμενων ιδιωτικών κλινικών να εφημερεύουν στα δημόσια νοσοκομεία, εάν υπάρχει ανάγκη.
Τα απογευματινά χειρουργεία, όπως και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών, θα έρθουν σε σχέδιο νόμου τους επόμενους μήνες και πάντως πριν από το φθινόπωρο.
Newsbomb.gr

 

Share