Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδο-μα Παιδιού – Α21

Εκτύπωση

1a1a11epid a21Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 6 Μαΐου 2022 και ώρα 6μμ θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσε-ων Α21 – Επίδομα Παιδιού, όπως άλλωστε...

συμβαίνει πριν από κάθε νέα πληρωμή.
Κατόπιν αυτού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου του 2022.
Μέχρι την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021.
Υπενθυμίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση, η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Share