Κοσμάς Αιτωλός: Δεν θα πληρωθεί το χρέος

Εκτύπωση

Οι προφητείες από το παρελθόν για το ζοφερό μέλλον προκαλούν έκπληξη και θαυμασμό ταυτόχρονα.

kosmasoaitolosΟ Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε γράψει για το ...Μνημόνιο και τις δανειακές συμβάσεις τις οποίες χαρακτηρίζει αντισυνταγματικά! Διαβάστε παρακάτω το αυθεντικό κείμενο:

«Τέλος μέ τά φοβικά σύνδρομα τοῦ Μνημονίου καί τῶν Δανειακῶν Συμβάσεων, πού εἶναι ὅλα ἄκυρα καί παράνομα, ἀντισυνταγματικά καί ἀπάνθρωπα!

 

200 χρόνια πρίν ὁ Ἐθναπόστολος τοῦ Γένους, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός πού ἀνέστησε Πίστη καί Πατρίδα στίς ψυχές τῶν Σκλάβων, μᾶς ἀποκάλυψε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅτι ΔΕΝ θά πληρωθεῖ τό δυσβάσταχτο καί ἐν πολλοῖς κατασκευασμένο καί παράνομο Ἑλληνικό «χρέος», τό.... ὁποῖο δημιουργήθηκε ρίχνοντάς μας χρῆμα πολύ, μέσω ΕΟΚ/ΕΕ, πού ἀλλοίωσε ὁ λαό μας, τίς ἀξίες, τίς παραδόσεις καί τήν ἴδια τήν ὑπόστασή του! Ἰδού οἱ συγκεκριμένες προφητεῖες του γιά τό Ἑλληνικό «Χρέος»:

α. «Θά σᾶς ρίξουν παρά πολύ• θά σᾶς ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά ΔΕΝ θά μπορέσουν»! (σ.σ. παράς εἶναι τό χρῆμα)

β. «Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καί δυσβάστακτο φόρο, ἀλλά ΔΕΝ θά προφθάσουν»!

Καί ἀναφέρει ἐπίσης σχετικά:

γ. «Θά βάλουν φόρο στίς κότες καί στά παράθυρα»!

δ. «Θά ζητήσουν νά σᾶς πάρουν καί στρατιῶτες. ΔΕΝ θά προφθάσουν ὅμως»!

ΝΑΙ, χάρη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ΔΕΝ θά προφθάσουν!.. Μήν ἀνησυχεῖτε γιά αὐτό τό «χρέος» λοιπόν, ἀλλά κοιτάξτε μονάχα τό ἕνα καί ἀληθινό ΧΡΕΟΣ πού ἔχουμε στόν Χριστό, τήν Παναγιά καί τούς Ἁγίους μας πού δέν σταματοῦν νά πρεσβεύουν καί τήν Πατρίδα μας!

Οἱ σκοτεινές δυνάμεις, πᾶνε νά καταπιοῦν τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας καί....

ἤδη πανηγυρίζουν τήν μεγάλη ἐπιτυχία τους...

Μά ΔΕΝ θά προφθάσουν... Θά κοιμηθοῦμε χρεωμένοι καί θά ξυπνήσουμε λευτερωμένοι... Θά κοιμηθοῦμε μικρό κράτος καί θά ξυπνήσουμε καί πάλι Αὐτοκρατορία!»

Newsbomb.gr. 

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε γράψει για το …Μνημόνιο και τις δανειακές συμβάσεις τις οποίες χαρακτηρίζει αντισυνταγματικά! Διαβάστε παρακάτω το αυθεντικό κείμενο:

«Τέλος μέ τά φοβικά σύνδρομα το
Μνημονίου καί τν Δανειακν Συμβάσεων, πού εναι λα κυρα καί παράνομα, ντισυνταγματικά καί πάνθρωπα! 

200 χρόνια πρίν θναπόστολος το Γένους, γιος Κοσμς Ατωλός πού νέστησε Πίστη καί Πατρίδα στίς ψυχές τν Σκλάβων, μς ποκάλυψε μέ τή Χάρη το Θεο, τι ΔΕΝ θά πληρωθε τό δυσβάσταχτο καί ν πολλος κατασκευασμένο καί παράνομο λληνικό «χρέος», τό…. ποο δημιουργήθηκε ρίχνοντάς μας χρμα πολύ, μέσω ΕΟΚ/ΕΕ, πού λλοίωσε λαό μας, τίς ξίες, τίς παραδόσεις καί τήν δια τήν πόστασή του! δού ο συγκεκριμένες προφητεες του γιά τό λληνικό «Χρέος»: 


α. «Θά σ
ς ρίξουν παρά πολύ• θά σς ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, λλά ΔΕΝ θά μπορέσουν»! (σ.σ. παράς εναι τό χρμα)
β. «Θά σ
ς πιβάλουν μεγάλο καί δυσβάστακτο φόρο, λλά ΔΕΝ θά προφθάσουν»!
Καί
ναφέρει πίσης σχετικά:
γ. «Θά βάλουν φόρο στίς κότες καί στά παράθυρα»!
δ. «Θά ζητήσουν νά σ
ς πάρουν καί στρατιτες. ΔΕΝ θά προφθάσουν μως»!
ΝΑΙ, χάρη στήν Πρόνοια το
Θεο, ΔΕΝ θά προφθάσουν!.. Μήν νησυχετε γιά ατό τό «χρέος» λοιπόν, λλά κοιτάξτε μονάχα τό να καί ληθινό ΧΡΕΟΣ πού χουμε στόν Χριστό, τήν Παναγιά καί τούς γίους μας πού δέν σταματον νά πρεσβεύουν καί τήν Πατρίδα μας!

Ο σκοτεινές δυνάμεις, πνε νά καταπιον τήν ρθόδοξη λλάδα μας καί….
δη πανηγυρίζουν τήν μεγάλη πιτυχία τους… 

Μά ΔΕΝ θά προφθάσουν… Θά κοιμηθομε χρεωμένοι καί θά ξυπνήσουμε λευτερωμένοι… Θά κοιμηθομε μικρό κράτος καί θά ξυπνήσουμε καί πάλι Ατοκρατορία!» 

Newsbomb.gr.

 

Share