Το ΠΕΠ Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την Επιχείρησή σου

Εκτύπωση

1a1a11pepthess200Το ΠΕΠ Θεσσαλίας χρη-ματοδοτεί την Επιχείρησή σου... με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 270,4 εκ. 

1a1a11pepthess2

Share