Φορολογική δήλωση 2022. Πότε ανοίγει το TaxisNet

Εκτύπωση

1a1a11forologik dilosΦορολογική δήλωση 2022. Πότε ανοίγει το Taxis-Net για την υποβολή των δηλώσεων φόρου  εισοδήμα-τος για το έτος 2021. ...

Μετά τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2022 φυσικών προσώπων (φορολογικού έτους 2021), καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή, αναμένεται, περί τα τέλη Μαρτίου 2022, να ανοίξει το TaxisNet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2022.
Εκκρεμεί η ψήφιση διάταξης νόμου, που θα καθορίζει την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2022 και την πληρωμή του φόρου σε οκτώ (8) μηνιαίες δόσεις
Πως υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις 2022
Οι φορολογικές δηλώσεις 2022 υποβάλλονται υποχρεωτικά, με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που, κατ' εξαίρεση, δε θα υποβληθούν με τον ανωτέρω τρόπο αλλά σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ.
Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, καταχωρούνται πρώτα τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο. Το έντυπο Ε16 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

 

Share